Coaching project

Năm học 2016 – 2017, BFF tập trung trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng mà các em ít có cơ hội được tiếp cận và thực hành tại giảng đường Đại học hoặc thông qua việc tự học. Chương trình chú trọng 3 nguyên tắc: tương tác cao, sự chủ động của người học và học qua thực tế.

BFF Brochure tải tại đây | English brochure download here

A.    Mục tiêu 

Thông qua việc thực hiện dự án thực tế (project-based learning) dưới sự hướng dẫn của Coach, sinh viên sẽ có cơ hội thực hành và trau dồi các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp:

 • Tìm kiếm, tổng hợp, xử lý thông tin / Information skill
 • Kỹ năng viết, trình bày / Writing skill
 • Giao tiếp, thuyết trình / Communication skill
 • Làm việc nhóm / Collaboration, Team-work skill

B.    Đối tượng: 

Chương trình dành riêng cho sinh viên năm BFF năm 3,4 thoả tất cả các điều kiện sau:

 • Nhận thấy việc thực hiện dự án là cơ hội để trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho công việc tương lai.
 • Tự nguyện đăng ký và vượt qua vòng xét tuyển của Coach

C.    Phương pháp & hình thức:

 • Phương pháp: học thông qua thực hiện dự án thực tế. Các dự án kéo dài trong khoảng thời gian từ 2 đến 6 tháng.
 • Địa điểm: Làm việc theo nhóm, từ 3-6 sinh viên

D.    Chân dung Coach

 • Là người có kinh nghiệm và kiến thức trong việc giải quyết vấn đề của dự án hoặc chủ dự án; có năng lực quản lý, phân công phân nhiệm và coaching.
 • Cam kết thông qua việc thực hiện dự án sẽ hướng dẫn và tạo điều kiện cho sinh viên trau dồi những kỹ năng mà BFF đã đề ra.
 • Tuân thủ cam kết về thời gian và điều kiện làm việc đã thống nhất với BFF và sinh viên.
 • Có trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí để triển khai dự án và công tác phí nếu có.