Category Archives: Giới thiệu về BFF

Tổng quan về BFF

Chương trình Big Friend Foundation (viết tắt là BFF) là chương trình phi lợi nhuận, được thành lập với mục tiêu tiếp sức và trợ lực cho các tân sinh viên hiếu học nhưng gặp khó khăn về tài chính có cơ hội hoàn tất ước mơ học Đại học, Cao đẳng; và trang bị cho các bạn những kỹ năng sống và làm việc cần thiết thông qua các hoạt động huấn luyện, chia sẻ, kết nối trong chương trình.

Tải brochure BFF tại đây. English brochure here.

bdathidhchuan

“Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”

Sứ mệnh: Chia sẻ quan điểm tri thức không thuộc về riêng ai và mọi người có quyền bình đẳng tiếp cận tri thức, BFF cam kết theo đuổi sứ mệnh: “Gỡ bỏ rào cản tài chính để đem đến sự công bằng trong cơ hội tiếp cận tri thức cho các bạn trẻ, từ đó góp phần thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn.”

Quy tắc Ứng xử

Chương trình Big Friend Foundation (gọi tắt là “BFF”) được điều hành chuyên nghiệp và hiệu quả như mô hình tổ chức một doanh nghiệp. Tất cả thành viên tham gia BFF cần hiểu rõ và áp dụng những quy tắc ứng xử sau đây trong công việc.

Quy tắc 1: Mục đích, trách nhiệm và danh xưng

  • Chúng ta tham gia hoạt động xã hội để làm gì? Để cho vui. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta không mưu cầu bất kỳ điều gì khác hơn với mục đích hoạt động xã hội chỉ để cho vui mà thôi. Cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều với những niềm vui do chúng ta tạo lập.
  • Tuỳ vào năng lực và thời gian dành cho BFF, sẽ có nhiều danh xưng khác nhau để phù hợp với mức độ trách nhiệm và ban hành quyết định, nhất là trong trường hợp làm việc nhóm và tình huống khẩn cấp.
  • Các thành viên tham gia BFF bao gồm: Ban Điều Hành, Đại diện Đối ngoại /REP, Điều phối viên Toàn thời gian /Coordinator, Cộng Tác Viên /Agent và Người Hướng Dẫn /Mentor.