Quy trình Xét tuyển

1. Ban Xét tuyển Học bổng BFF

Ban Điều Hành BFF (viết tắt là BĐH) có nghĩa vụ tổ chức xét tuyển nghiêm túc, cẩn trọng và công tâm để trao cơ hội đến đúng đối tượng cần hỗ trợ. Chúng tôi hiểu sâu sắc vấn đề: nếu có sơ suất hay nhầm lẫn sẽ làm ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận tri thức của một ai đó xứng đáng (mặc dù học bổng đã trao do sơ suất hay nhầm lẫn này vẫn ít nhiều phát huy giá trị với người được nhận).

Ban Xét tuyển bao gồm: (1) các Thành viên BĐH; (2) các cá nhân có kinh nghiệm và tâm huyết với hoạt động giáo dục; (3) các Cộng Tác Viên hỗ trợ việc xác thực hồ sơ tại địa phương.

2. Quy trình Xét tuyển:  gồm 5 giai đoạn

Bước 1: (24/10/2017) Bắt đầu nhận Hồ sơ

Bước 2: (09/11/2017) Kết thúc nhận Hồ sơ Đăng ký lúc 24h00

Bước 3: (12/11/2017) Phỏng vấn nhóm 

Bước 4: (19/11/2017) Phỏng vấn cá nhân

Bước 5: (23/11/2017) Kết thúc kiểm chứng địa phương

Bước 6: (26/11/2017) Chọn lọc và công bố danh sách 27 tân Sinh viên được cấp Học bổng 2017

3. Tiêu chí Xét tuyển: là căn cứ để Ban Xét tuyển đánh giá, chọn lọc hồ sơ ứng viên phù hợp

(1) Đã có nhiều nỗ lực để đạt Kết quả học tập tốt

(2) Hoàn cảnh Tài chính Khó khăn, không đủ điều kiện để tiếp tục việc học

(3) Khát khao, nghị lực và quyết tâm vượt qua khó khăn, nghịch cảnh để vươn lên

(4) Có định hướng tương lai, mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng

Thời hạn nộp Hồ sơ Đăng ký Cấp Học bổng BFF năm học 2017 là 24h00 ngày 09/11/2017.

————————————————————————————

Tin bài liên quan

Giới thiệu Học bổng BFF /  Đối tượng / Cách thức Đăng ký / Giới thiệu Ứng viên