Báo cáo Tài chính

Hoạt động của BFF được duy trì và phát triển nhờ vào sự trợ lực và lòng tin của Xã hội. Chính vì vậy, sự minh bạch, rõ ràng về tài chính và thông tin là việc BFF cam kết thực hiện nghiêm túc.

1. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính của BFF

  • Thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận.
  • Không sử dụng tài sản của chương trình BFF cho mục đích cá nhân.
  • Công khai, minh bạch về thu, chi và thông tin tài sản của chương trình BFF.

2. Báo cáo Tài chính

Năm tài chính của BFF bắt đầu từ ngày 01/08 và kết thúc vào ngày 31/07 hàng năm. Báo cáo Tài chính hàng năm sẽ trình bày chi tiết về các nội dung sau:

  • Báo cáo khoản đóng góp của các nhà hảo tâm 
  • Cân đối tài sản trong 1 kỳ
  • Báo cáo chi tiêu các khoản 

 

Công bố ngày 02/08/2013 – Cập nhật lần 1 ngày 02/08/2014.

————————————————————————————

Tin bài liên quan

Hỗ trợ BFF / Cập nhật Đóng góp