SINH VIÊN BFF

Chương trình BFF vui mừng đã trao tặng 106 suất Học bổng cho các bạn tân Sinh viên từ năm học 2013 đến nay. Các Sinh viên BFF khoá 2013 đến 2017 hiện đang theo học khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật – Công nghệ, Nông lâm ngư nghiệp & Kiến trúc, Truyền thông – MKT; dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện tài chính để tiếp tục việc học nhưng các em luôn không ngừng cố gắng và quyết tâm theo đuổi con đường học vấn, để chuẩn bị cho tương lai của bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.

Danh sách Sinh viên BFF các khóa xem tại đây.

Đến năm học 2017, đối tượng xét tuyển của Chương trình có điều chỉnh. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Screen Shot 2014-06-20 at 3.20.04 AM

Sinh viên BFF tham gia Khoá huấn luyện “Awake Your Power” – Tháng 04/2014

 

Danh sách Sinh viên được nhận Học bổng BFF 2013 (danh sách xếp theo thứ tự abc) 

Thông tin quá trình xét tuyển Học bổng BFF năm 2013 xem tại đây.

DS Sinh viên BFF 2013

 

Danh sách Sinh viên được nhận Học bổng BFF 2014 (danh sách xếp theo thứ tự abc) . 

Thông tin về quá trình xét tuyển Học bổng BFF năm học 2014 xem tại đây.

DS Sinh vien BFF 2014

CHƯƠNG TRÌNH BIG FRIEND FOUNDATION