SINH VIÊN BFF

Chương trình BFF vui mừng đã trao tặng 73 suất Học bổng cho các bạn tân Sinh viên từ năm học 2013 đến nay. Sinh viên BFF Khoá hiện đang theo học khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật – Công nghệ và Nông lâm ngư nghiệp tại 16 trường đại học tại Tp. Hồ Chí Minh. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện tài chính để tiếp tục việc học nhưng các em luôn không ngừng cố gắng và quyết tâm theo đuổi con đường học vấn, để chuẩn bị cho tương lai của bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.

Sinh viên BFF bắt buộc phải vượt qua kỳ đánh giá cuối năm về kết quả học tập, rèn luyện và hoạt động cộng đồng để có thể tiếp tục nhận được học bổng trong năm tiếp theo.

Danh sách 73 sinh viên nhận Học bổng BFF từ năm 2013  đến 2016 vui lòng xem tại đây.

Screen Shot 2014-06-20 at 3.20.04 AM

Sinh viên BFF tham gia Khoá huấn luyện “Awake Your Power” – Tháng 04/2014

 

Danh sách Sinh viên được nhận Học bổng BFF 2013 (danh sách xếp theo thứ tự abc) 

DS Sinh viên BFF 2013

Danh sách Sinh viên được nhận Học bổng BFF 2014 (danh sách xếp theo thứ tự abc) . 

DS Sinh vien BFF 2014

Danh sách Sinh viên được nhận Học bổng BFF 2016 (danh sách xếp theo thứ tự abc)